Digitaal leren

Computergebruik op de Immanuëlschool

In het schooljaar 2014 – 2015 zijn we in de groepen 5 tot en met 8 gaan werken met notebooks met touchscreen. Ons doel is om intensiever gebruik te maken van de mogelijkheden die ICT ons biedt. De laatste jaren zien we dat steeds meer uitgeverijen van lesmethoden extra digitale oefenstof aanbieden. Met name voor de bovenbouwgroepen komen er steeds meer mogelijkheden. In de groepen 5 tot en  met 8 is één notebook per twee leerlingen. Steeds werkt de helft van de groep met een notebook, de ander helft werkt met de leerkracht aan ander werk. Daarnaast kunnen leerlingen samenwerken en informatie verwerken die ze op internet hebben gevonden. Zo wordt bereikt dat deze leerlingen de mogelijkheid krijgen om individueel of samen, digitaal en zelfstandig, met de oefenstof en informatie van internet te kunnen oefenen en deze te kunnen verwerken. Wij verwachten dat deze vernieuwing het leerplezier en de leerprestaties zal vergroten. Voor de kinderen in de groepen 1 tot en met 4 betekent dit dat er meer mogelijkheden komen om gebruik te maken van het computerlokaal, waardoor ook voor de jongere kinderen meer oefening aan de computer mogelijk wordt. Voor de kleuters wordt gebruik gemaakt van een groot touchscreen met digitale software.