Inrichting

De Immanuëlschool is één van de twee Protestants Christelijke basisscholen in Monster en is gelegen in een rustige wijk. In het schooljaar 2013-2014 wordt gewerkt met 8 groepen, waarvan 2 heterogene kleutergroepen en van groep 3 t/m 8 elk één groep. De invulling van de formatie is goed uitgepakt. Er staat een stevig formatieplaatje, dat in de praktijk ook zo werkt.

Het team van de Immanuëlschool bestaat voor ongeveer de helft uit fulltimers en voor de helft uit parttimers. Het merendeel van de teamleden heeft jarenlange onderwijservaring voor het overgrote deel op de Immanuëlschool. De school is in de periode van februari 2009 t/m mei 2009 gerenoveerd, zodat het gebouw voor de komende jaren weer voldoet aan de minimale eisen die gesteld mogen worden aan een school in deze moderne tijd. We beschikken over een ICT-ruimte met 12 computers. De centrale hal wordt o.a. gebruik voor gezamenlijke activiteiten zoals maandvieringen, creamiddagen en ouderavonden.

Er is sprake van dat de school op de nominatie staat voor nieuwbouw in 2015. Bij de nieuwbouwplannen zullen de voorgenoemde zaken uitdrukkelijk meegenomen worden in het kader van de Brede Schoolgedachte. Omdat de andere PC-basisschool van Monster in 2016 op de nominatie staat voor nieuwbouw en in aanmerking genomen het teruglopend aantal leerlingen in Monster en de krappe financiële middelen, zal eerst onderzocht worden of er één grote PC Brede School gebouwd gaat worden, of twee aparte nieuwe schoolgebouwen. Zoals het er nu naar uitziet zal realisatie niet binnen vijf jaar plaatsvinden.