Oudercommissie

Onze school heeft een actieve Oudercommissie (O.C.), die betrokken is bij een groot aantal activiteiten. Hierbij wordt samengewerkt met het team. Tevens kan de Oudercommissie, namens de ouders, adviezen (zowel gevraagd als ongevraagd) verstrekken aan de M.R..

De O.C. bestaat momenteel uit de volgende ouders,

Alice van den Dool (voorzitter)

Sandra van Gessel (secretaresse)

Marion Peeters (penningmeester)

Jinan Korkis Ishaak

Tanja de Hilster

Cora Sta

Bianca Tiegelaar

Kitty van Spronsen

Heleen van der Lans

Marjanne Zuijderwijk

Vanuit het team zijn Evert van den Bos en Marja de Quaasteniet  bij de vergaderingen aanwezig.

 

Plezier staat hoog in het vaandel bij de oudercommissie!

Het is ontzettend leuk om betrokken te zijn bij de activiteiten die de school organiseert. Op deze manier kun je als ouder een bijdrage leveren aan de positieve sfeer voor de leerlingen en het team. Daarnaast zijn we actief aan het netwerken met andere ouders als de school extra hulp kan gebruiken. Zo leer je steeds meer mensen kennen en weten de ouders je ook te vinden voor vragen en/of opmerkingen. Wil je ook graag betrokken zijn bij de activiteiten van school en vind je het leuk om in teamverband leuke activiteiten te organiseren, dan kun je ons altijd benaderen.

Wat vraagt de school van u?

Om alle geplande activiteiten te kunnen organiseren wordt van de ouders éénmaal per jaar een vrijwillige bijdrage gevraagd van  € 22,50 per kind.

Voor de jongste kleuters, die in de loop van het jaar op school komen, is de volgende regeling getroffen:

Voor iedere maand dat uw kind later dan september op school is gekomen, kunt u een bedrag van € 1,50 van de bijdrage afhalen. Als uw kind dus in januari op school is gekomen, betaalt u voor dit schooljaar een bedrag van € 15,50.

Van de Ouderraad ontvangt u t.z.t. een schrijven over de betaling van vermelde ouderbijdrage. Het bankrekeningnummer van de O.C. is: 11.39.63.998