VSO/TSO/BSO/NSO

Wat betreft de BSO buitenschoolse opvang (voorschoolse en naschoolse opvang) hebben wij een samenwerkingsverband met Kinderopvang 2Samen en Kinderdagverblijf Simba. Wij hebben er voor gekozen, mede in verband met een chronisch gebrek aan ruimte in de school, om voor- en naschoolse opvang te laten plaatsvinden op een andere locatie dan het schoolgebouw. Dit betekent dat de kinderen die gebruik maken van BSO ’s ochtends gebracht worden en ’s middags na schooltijd opgehaald worden door de leiding van deze kindercentra. Jaarlijks ontvangt de leiding van bovengenoemde instellingen van ons een nieuwe schoolgids en een daarbij behorend jaarrooster.
Zie voor meer info en aanmelding: www.2samen.nl en www.kdvsimba.nl